Privacy-statement Aurobedrijf Arink

Privacybeleid

Autobedrijf Arink hecht veel waarde aan jouw privacybelangen

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven. Bovendien zullen wij te allen tijde onder meer zorg dragen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens

Autobedrijf Arink verwerkt in het kader van jouw gebruik van de website persoonsgegevens die rechtstreeks bij je worden verkregen. Deze informatie verstrekt je ons bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website, het registeren van een proefrit, het aanvragen van een leasvoorstel of wordt bij je verzameld door het gebruik van cookies. 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Autobedrijf Arink, verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Bekijk ons cookiebeleid

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van je gebruik van onze website voor de volgende doeleinden:

- functioneren van de website, analytische en trackingdoeleinden (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies);
- opnemen van contact met je naar aanleiding van een door jouw verzonden bericht via het proefrit aanvraag-, lease of contactformulier;
- het verwerken van een een lease voorstel;
- het promotie van Autobedrijf Arink, haar diensten en ontwikkelingen;
- commercie;
- uitstraling van ons bedrijf positief beïnvloeden;

Auto Arink Gecomprimeerd 2700px 118

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van de website hoofdzakelijk omdat je daarvoor vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Dit is onder meer het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van ons contactformulier, het formulier voor het aanvragen van een proefrit en voor het gebruik van analytische cookies. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voorafgaand aan de intrekken daarvan. Je kunt jouw toestemming intrekken door een mailbericht te sturen naar info@arink.nl, of door het contactformulier te gebruiken.

 

Een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het exploiteren van onze website. Deze verwerkingen hebben geen tot een zeer geringe impact op jouw privacy. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van zogenaamde ‘functionele’ cookies.

Tevens gebruiken van analytische cookies. Hiermee kunnen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's je bezoekt en hoe je bij onze website terecht bent gekomen.


Daarnaast worden er met jouw toestemming zogeheten tracking cookies geplaatst via de website van Autobedrijf Arink. Met behulp van tracking cookies kan een profiel van jouw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee advertenties worden afgestemd op jouw persoonlijke interesses.
 

Tot slot verwerken wij jouw gegevens voor het maken van een lease voorstel. In dat geval worden jouw gegevens gedeeld met onze leasepartner.

 

Voor meer informatie over de verschillende cookies die via de website van Autobedrijf Arink worden geplaatst, verwijzen wij je graag naar het cookieoverzicht.

Auto Arink Gecomprimeerd 2700px 28

Ontvangers

Alleen degenen binnen Autobedrijf Arink waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang toe. Dit zijn onder de hiervoor genoemde omstandigheden onze afdelingen Marketing, Development en Online Marketing. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens. 

 

Autobedrijf Arink verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt Autobedrijf Arink jouw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze ICT-partners, hostingpartijen of andere gelieerde bedrijven om de website te laten fungeren. Daarnaast stelt Autobedrijf Arink persoonsgegevens aan derden voor de uitvoer van marketing doeleinden. Tevens worden jouw gegevens met onze lease partner gedeeld bij het aanvragen van een lease offerte. Tot slot stelt Autobedrijf Arink persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

 

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker kwalificeren, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Indien en voor zover Autobedrijf Arink persoonsgegevens verstrekt aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal zij dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat - zal Autobedrijf Arink middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.

Bewaartermijnen

Autobedrijf Arink verwerkt jouw persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Voor de specifieke bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Auto Arink Gecomprimeerd 2700px 27

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van je door ons worden verwerkt. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

 

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang.

 

Jouw verzoek of bezwaar kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, ons cookiebeleid of de omgang met jouw persoonsgegevens kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-05-2024

Voor al uw vragen

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op!

Contact onss
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!
Contact ons!

Contact ons!

Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens
Bedrijfswagens

Bedrijfswagens