Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is.

Automobielbedrijven H. Arink B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Automobielbedrijven H. Arink B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten.

Automobielbedrijven H. Arink B.V. geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze site geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website (alle electronische gegevens vallend binnen de domeinnaam arink.nl) berust bij Automobielbedrijven H. Arink B.V.

Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Automobielbedrijven H. Arink B.V. informatie van deze website (teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.